Katalog Bibliotek UW

Konto czytelnika
Numer karty bibliotecznej:
Hasło dostępu:

Zaloguj się, aby sprawdzić stan konta, dokonać zamówienia/rezerwacji, zaproponować pozycję do zbiorów bibliotek UW.

Wyszukiwanie szybkie
Terminy wyszukiwawcze:
Wszędzie
Książki
Czasopisma
E-dokumenty

Odszukaj książkę w Wolnym Dostępie

Ustaw filtry sesji

Aktywny filtr sesji
Nie ma aktywnych filtrów

Zawartość schowka:0

Historia wyszukiwań

Zapisy online do BUW
studenci UW
czytelnicy spoza UW

Linki
Cyfrowe katalogi kartkowe BUW
FIDKAR UW
FIDKAR ANGLISTYCZNY
NUKAT
KaRo
Katalog Biblioteki Narodowej

Katalog online bibliotek UW


Katalog online bibliotek UW zawiera opisy:

  • książek ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (wszystkich wydanych od 1994 r. oraz w wyborze wydanych wcześniej, przy czym niezależnie od daty wydania wszystkich tych, dla których nazwisko autora bądź tytuł pracy zbiorowej lub anonimowej zaczynają się od litery A do liter Baczm)
  • książek ze zbiorów większości bibliotek wydziałowych (w wyborze)
  • czasopism ze zbiorów BUW oraz bibliotek wydziałowych (w wyborze)
  • zbiorów specjalnych BUW oraz bibliotek wydziałowych w tym starych druków, dokumentów życia społecznego, dokumentów muzycznych, kartograficznych (w wyborze)

UWAGA! W godz. 04.20 -04.50 katalog online bibliotek UW jest niedostępny z przyczyn technicznych.

Pytania i komentarze dotyczące działania katalogu prosimy zgłaszać do oin.buw@uw.edu.pl


Zaproponuj ksiażkę do zbiorów bibliotek UW


Aby przesłać propozycję zakupu książki za pomocą elektronicznego formularza ”Zaproponuj do zbiorów bibliotek UW” trzeba:
  • zalogować się na własne konto czytelnika
  • kliknąć na przycisk „Zaproponuj do zbiorów bibliotek UW”
  • wypełnić i wysłać formularz zgłoszenia propozycji zakupu


Komunikaty


Zdalna aktywacja konta czytelnika

  Studenci UW, którzy mają konto w USOSie i posiadają elektroniczną legitymację studencką (ELS), mogą się zapisać online do BUW, zdalnie aktywując konto czytelnika. Po pomyślnie zakończonej procedurze, konto czytelnika jest aktywne następnego dnia od godziny 6:00. Dla studentów wydziałów, instytutów lub katedr, których biblioteki (wymienione tutaj) wypożyczają zbiory razem z BUW w systemie VTLS/Virtua, zapisanie się do BUW - zdalnie czy też osobiście - jest także zapisaniem do biblioteki właściwej jednostki.
  Zapraszamy wszystkich studentów UW do zapisywania się online do BUW. Naszą ofertę kierujemy zwłaszcza do studentów I roku.Copyright © 2001 VTLS Inc. All rights reserved. 1701 Kraft Drive, Blacksburg, VA, USA 24060
VTLS.com